כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

להלן דף ההוראות להתקנת המצלמות והפעלתן

https://drive.google.com/file/d/0BzH7mo4yHOOYdFpkajZWREFMUGc/edit?usp=sharing